Ananda Nilayam: Huis van Vreugde

Mefiboseth realiseert in India opvang voor kinderen met een lichamelijk beperking. Het huis, waar de kinderen opgevangen worden, heet 'Ananda Nilayam', 'House of Joy'. Oftewel in het Nederlands: Huis van vreugde.

Stichting Mefiboseth is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan India van 2 studenten, waaronder Jacomien. Zij kwam in contact met een dominee, Hanock Golla, uit Bapatla. In zijn gemeente en in het dorp waar hij actief is, zag hij veel leed en onvermogen in de begeleiding en verzorging van kinderen met een lichamelijke beperking. 

Dit bleek een gezamelijke zorgpunt te zijn van Jacomien en Hannock. Zij zijn uiteindelijk getrouwd en samen zien zij het als hun taak om zich in te zetten voor kinderen met een lichamelijke handicap. 

Vanuit Nederland wordt het project ondersteund door stichting Mefiboseth die zorg draagt voor ondersteuning op bestuurlijk en financieel vlak. 

 

Geschiedenis 

In het voorjaar van 2001 is begonnen met de voorbereidingen voor project ‘Mefiboseth’. Na enkele jaren van voorbereiding is in maart 2006 de bouw van ‘Ananda Nilayam’ afgerond en in juli van dat jaar zijn de eerste meisjes er komen wonen.  

 

Gedurende de eerste jaren is het project geleidelijk uitgebreid. Zo groeide de groep meiden tot 12, op dit moment zien we juist dat de meiden ouder worden, trouwen en een baan vinden. Wat ook het doel is van het project. We oriënteren ons nu op bredere doelgroep op de vrijgekomen ruimte weer te vullen.

 

In 2008 werd een ruimte aan het huis gebouwd, die als fysiotherapieruimte dienst doet maar ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstmaaltijd voor de buurt.

 

Fotobijschrift: Het huis en de fysiotherapieruimte

 

In beeld