Grondslag

De stichting heeft als grondslag de Bijbel die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals ook verwoord in de belijdenisgeschriften. De Bijbel is de belangrijkste leidraad bij het handelen van de medewerkers in het algemeen en in het bijzonder bij de  begeleiding van de meisjes op het project.

 

 

 

In beeld