Gezondheidszorg

Eens sprak ik met een wat oudere vrouw die vertelde over de tijd dat er geen ziekenhuizen waren. In ieder geval niet in de nabije omgeving van het dorpje waar ze woonde. En aangezien er toen ook nog geen gemotoriseerd vervoer was, was een ziekenhuis in een grote stad ook onbereikbaar. Dat ging dan over de tijd van haar moeder, zo’n 80 jaar geleden. Ze vertelde dat er vooral rondom geboortes veel mis ging. Vrouwen overleden tijdens de bevalling of de baby overleed als de bevalling te lang duurde. Ook hadden ze toen nog allerlei bijzondere gewoontes zoals het gebruiken van buffelmest op de navel van een pasgeborene…

Gelukkig is er inmiddels wel het één en ander veranderd. In de kleinere dorpjes die ver van de grotere steden af liggen komen dit soort praktijken misschien nog wel voor, maar inmiddels is de gezondheidszorg in India verbeterd. In alle grotere steden en dorpen is nu wel een overheidsziekenhuis. Daarnaast zijn er in kleinere dorpen gezondheidsposten opgezet waar in ieder geval een verpleegkundige aanwezig is en vaak ook een arts. Ook zijn er inmiddels mobiele gezondheidsteams die met een busje met arts en verpleegkundigen, apparatuur en apotheek naar verder afgelegen plaatsen gaan. Sinds 2005 rijden er in Andhra Pradesh ook ambulances rond: bel gratis 108. Dat is ook een hele verbetering in de (acute) gezondheidszorg.

In de gezondheidszorg zowel als in het onderwijs zijn er twee soorten: overheids- en privézorg. De overheidsziekenhuizen zijn vooral bedoeld om de armere bevolkingsgroep gratis of goedkope gezondheidszorg te bieden. Helaas is het vaak ook zo dat de zorg en faciliteiten in de overheidsziekenhuizen matig tot slecht zijn en dat er, illegaal, toch vaak een betaling gevraagd wordt. Daarnaast zijn er in elk dorp of elke stad een aantal privéziekenhuizen. Vaak geldt daar: hoe meer geld je hebt, hoe betere zorg en faciliteiten je tot je beschikking hebt. Deze privéziekenhuizen zijn uit op winst en daardoor worden soms extreem hoge bedragen berekend. Feit is dat er, nu er zoveel privéklinieken zijn, er veel meer keizersneden plaatsvinden om baby’s op de wereld te helpen. Want daar verdienen ze meer mee…. 

De zorg voor de patiënt in het ziekenhuis komt veelal op de schouders van de familie neer. De arts is er voor controles, operaties en andere specifieke medische handelingen. De verpleegkundigen zijn er voor de verpleegkundige handelingen zoals medicatie verstrekken, injecties geven, verband aanleggen/verwisselen. Het wassen van de patiënt, eten koken en eten geven, bed verschonen enz. komt allemaal op de familie neer.

We horen dat de gezondheidszorg in Nederland ook wel veranderd. Maar als je het vergelijkt met de situatie in India is het in Nederland allemaal erg goed verzorgd!

 

In beeld