Leven met een handicap

In India leven veel mensen met een lichamelijke handicap. De oorzaken van deze talloze handicaps die in India voorkomen, zijn divers.

Kinderen raken gehandicapt door onevenwichtige voeding, door gebrekkige sanitaire voorzieningen, mishandeling en door ziekten als polio, malaria, tuberculose en hersenvliesontsteking. Of ze worden het slachtoffer van een ongeluk doordat hun woonomgeving dikwijls erg onveilig is.

In de meeste gezinnen waar een kind met een handicap opgroeit, is er geen geld voor noodzakelijke revalidatie en therapie. Hulpmiddelen, die een uitkomst zouden kunnen zijn in hun dagelijks leven, blijven buiten hun bereik. De mogelijkheden die ze hebben om zich te ontwikkelen tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij blijven daardoor minimaal. Door de combinatie van armoede en een handicap hebben ze in hun leven een dubbele achterstand. Schaamte, bijgeloof en machteloosheid leiden er bovendien toe dat kinderen met een handicap en hun ouders door hun omgeving soms worden gemeden, waardoor hun isolement nog verder wordt vergroot.

Meisjes met een lichamelijke handicap hebben in deze toch al zo kwetsbare groep een extra slechte toekomstverwachting: meisjes zijn sowieso vaak al niet gewenst vanwege de bruidsschat die ouders voor hun dochters moeten betalen. Een meisje vormt dus een belasting voor een gezin, en zeker voor een gezin dat in armoede leeft. En als het meisje dan ook nog een handicap heeft is haar positie erg slecht. Deze meisjes worden dan ook nog al eens aan hun lot overgelaten. Maar zonder opleiding wordt de toekomst voor hen nog donkerder.

In beeld