Missie

Mefiboseth richt zich allereerst op kinderen met een lichamelijke beperking. Bijvoorbeeld ten gevolge van polio, amputatie, neurologische aandoeningen. Deze kinderen worden gezien als een door God geschapen persoon in een eenheid van ziel en lichaam.

Ongeacht de beperkingen, élk leven is uniek en waardevol. Elk persoon kan, binnen de mogelijkheden die hij heeft gekregen, tot zingeving komen, al dan niet met behulp van derden.

Naast het zorgen voor basisonderwijs ontvangen deze kinderen de noodzakelijke therapieën, operaties en/of revalidatie. Daarnaast ontvangt het kind - als het ouder is - een beroepstraining, zodat het mogelijk in eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien.

Bij al deze vormen van hulpverlening wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van scholen en instellingen in de omgeving van het centrum. Het uiteindelijk doel van de hulpverlening is dat de kinderen integreren in de maatschappij.

De ouders of verzorgers worden vanaf het begin, indien mogelijk, nauw bij het hulpverleningsproces betrokken. Hun medewerking is uiterst belangrijk voor het slagen van de hulp. Als het mogelijk is, dragen de ouders/verzorgers bij in de kosten van de hulpverlening. Dat kan in geld zijn of in natura.

In beeld