Donaties

Eénmalige of periodieke giften zijn zeer welkom. Er is iedere maand geld nodig om de kinderen te verzorgen en het personeel te betalen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de vaste lasten, zoals het huis, elektriciteit, de fysiotherapeut, het levensonderhoud van de kinderen en de verzorgers...

Giften kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL05 RABO 0305572954 t.n.v. Stichting Mefiboseth. Wilt u Stichting Mefiboseth steunen met periodieke giften download hier dan de machtingskaart.

 

ANBI

Stichting Mefiboseth is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

 

In beeld